"Sfida e së sotmes, Garancia e së ardhmes"

Në Fokus

Korrupsioni, keqfunksionimi, mungesa e integritetit, profesionalizmit, pavarësisë, efiçencës, besueshmërisë, transparencës, llogaridhënies dhe përgjegjshmërisë së sistemit tashmë janë identifikuar dhe pranohen gjerësisht si fenomene dëmtuese, që janë në fokus të kësaj reforme të thellë,me qëllim ndryshimin e situatës në sistemin e drejtësisë në vend.

Publikime

Draft Projektligji “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar"(SPAK)

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë është duke diskutuar nen për nen draft projektligjin “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve që merren me luftën kudër krimit të organizuar dhe korrupsionit’.

 

Draft Projektligji “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë"

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë është duke diskutuar nen për nen draft projektligjin “Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”

 

Draft-Projektligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”

Drafti i Projektligjit "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” është në proces shqyrtimi në Komisionin e Posaçëm Parlamentar për Reformën në Sistemin e Drejtësisë.

Kalendari i aktiviteteve

17.08.2016

Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën në Drejtësi diskutoi projektligjin për zbatimin e rivlerësimit ku dëgjoi përfaqësuesit e EURALIUS dhe të OPDAT-it.

Anëtarët e Komisionit ranë...

28.07.2016

Mirëmbrëma dhe përshëndetje të gjithëve.

Ka qenë 26 korriku i vitit të largët 1905 , kur Uiston Çurchill tha: “Në politikë, kur ke dilema se çfarë...

SHKRUAJ EKSPERTIT

Kjo është hapësira juaj virtuale. Shkruajini ekspertit për çdo paqartësi dhe informacion shtesë nga problematika e reformës në drejtësi. Mesazhi juaj konsiderohet si një ndihmë dhe kontribut konkret për këtë proces shumë të rëndësishëm.

Kontakto

KOMENTE

Në këtë hapësirë do të publikohen disa prej komenteve/opinioneve të dërguara në adresën zyrtare të reformës në drejtësi
 

Të gjitha komentet